Composite guitars. Inspired by science

RUF Guitars – opracowanie rodziny innowacyjnych ​kompozytowych gitar elektrycznych

Tytuł projektu: RUF Guitars – opracowanie rodziny innowacyjnych kompozytowych gitar elektrycznych

Nazwa programu: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Wartość projektu: 2 676 363,75 PLN

Wartość dofinansowania: 1 938 695,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 3/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej linii gitar elektrycznych (min. 3 modele), wykonanych z materiałów kompozytowych, o niespotykanej do tej pory ergonomii. Efekty projektu, w postaci nowych produktów, będą wdrożone w działalności Wnioskodawcy.​

RufQC - inteligentny system pomiaru i kontroli jakości procesów i produktów w systemie produkcyjnym

Logo NCBR

Tytuł projektu: RufQC - inteligentny system pomiaru i kontroli jakości procesów i produktów w systemie produkcyjnym

Beneficjenci: Ruf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Wartość projektu: 14 529 623,75 PLN

Wartość dofinansowania: 11 039 323,75 PLN

Okres realizacji: 01.01.2023 - 31.12.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2022-Szybka ścieżka-Innowacje cyfrowe​